петък, 25 март 2011 г.

Седмият хълм

В Пловдив започва инициатива по литературното преобразяване на малкия площад до Джумая джамия. Градинката ще бъде настлана в концентрични кръгове с каменни павета. Между тях, с радиално подредени чугунени букви с големината и формата на паве, ще бъдат изписани имената на български писатели, а под тях, с - чугунени слитъци – създадени в Пловдив техни значими за българската култура творби. Подредбата започва от центъра на композицията и следва хронологически порядък. На трите входни алеи ще бъдат поставени откъси от Иван Вазов, Захарий Стоянов и Константин Величков, а пред всяка пейка ще бъдат вбити откъси от знакови произведения, писани в града. Проектът предвижда осигуряването на подходящо осветление, а в по-късен етап – и бордюри с поезия от съвременни пловдивски автори, информационен павилион и пр.

“Седмият хълм”, хълм на изящното слово, чието изграждане получи значима обществена подкрепа и вече е официално разрешено от пловдивските власти, се намира на средищното място между Римския стадион, подстъпите към Стария град и Джумая джамия. Авторът на проекта, художникът Атанас Хранов, предвижда отбелязването, освен на споменатите трима класици, и на делото на Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Драган Манчов, Иван Богоров, Петко и Пенчо Славейкови, Димчо Дебелянов, Цанко Церковски, Димитър и Антон Страшимирови, Николай Лилиев, Николай Райнов, Владимир Полянов, Димитър Димов, Генчо Стоев, Иван Николов, Добромир Тонев, Веселин Сариев...

image

Няма коментари: