неделя, 22 юли 2007 г.

Балканите

[Балканите]

А какво са Балканите? Периферия. Периферия на католицизма, периферия на мюсюлманството, периферия на славянството, периферия на Средиземно море, периферия на Турция, периферия на комунизма, периферия на Европа. Пространство, следователно (както и всяка периферия), занемарено, запуснато, неразвито, експлоатирано, изоставено, унизено; а интересно и използваемо само като бунище или потенциална строителна площ. Пространство, следователно, извън благоприличните граници според ясния ред и закон на уредените светове, които го обкръжават. Парадоксално, защото е периферия, а е в центъра между недостатъчно заинтересовани центрове. Заселниците на това пространство (балканци) непрекъснато се стараят чрез столичния си център (всеки чрез своя) да докажат способност и преданост, подчертавайки собствената си идеологическа чистота, винаги в контраст с нечистотата на другите.

Между другото, със своите центрове са интересни не като евентуални семейни копелета, изхвърлени на градското бунище, а единствено като потенциална работническа сила на строителна земя, в която би могло някога да се превърне бунището. И тъй като верността и правоверността не са достатъчни, а простата физическа сила няма стойност без съответната земя, тези нещастници се напрягат да присвоят и да впишат като свое колкото си може повече. Естествено, за сметка на абсолютно еднаквите им съседи – на които по всякакъв начин, и със сила, и с култура, се стремят да оспорят еднаквото право в общото пространство.

Ненад Величкович

Роден през 1962 в Сараево. Автор, който пише романи, разкази, есета, забавно-експериментални творби като "Сексекспресионизъм", "Сексикон", "Сараевски гастронавти".

Няма коментари: