събота, 14 юли 2007 г.

Филологическа мисъл


Някои така я мислят.

Задълбочено мислещи, с натежала от мисли глава,

чак подпряна на здрави лакти.

Или това е ужасът от видяното, видимото?

Кой се страхува от филологически кошмари?

Няма коментари: