понеделник, 5 май 2008 г.

Фернандо Песоа

Защото тя през него не минава

Реката Тахо е по-хубава, отколкото реката в моето село,

ала за мене Тахо не е по-красива от реката в моето село,

защото тя през него не минава.

По Тахо плават кораби огромни

и днес по него продължават да се движат,

за хората, които виждат всичко,

не съществува спомена за стари лодки.

Реката Тахо слиза от Испания

и в Португалското море се влива.

Това на всеки е известно.

Но колко хора знаят моята река

къде извира или къде се влива?

Понеже малко е позната на света,

за мен е по-свободна тя,

реката в моето село.

По Тахо се отива към света,

оттатък Тахо се намира и Америка,

където ходят щастие да търсят.

Но кой ли си е мислил за това,

какво ли би могло да съществува

отвъд реката в моето село?

Реката в моето село ме кара да не мисля нищо.

И който е край нея, просто е край нея.

Превод от португалски: Георги Мицков

Няма коментари: